český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM lösningsmedel för avfettningsmaskiner A3
Last update: 2024/03/25 11:53

 

Lösningsmedel A3

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIERADE ALKOHOLER

 

FLAMPUNKT VC ISO 2719

66 °C

INTERVALL FÖR DESTILLATION ISO 3405

vid omgivande atmosfärstryck

182 °C-190 °C

Analysrapport finns tillgänglig på begäran nr 21/026530
Enligt din/en 16,995
(LC, GC-FID)

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kall eller varm avfettning av alla organiska föroreningar, fetter inklusive fasta smörjmedel, mineraliska eller syntetiska oljor, bearbetningsvätskor, smörjmedel för skärning och stansning. Avfetting genom RMO eller genom MCO av alla mekaniska komponenter.

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING
NEUTRALENE 1089 AM är ett extremt kraftfullt lösningsmedel som utvecklats för ultimat avfettning. Använd inte på lackerade ytor eller på plast utan kompatibilitetstest.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Klar 

-

Färg

  Visuell

 Färglös

-

Lukt

  Olfaktorisk

Lätt egenskap

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

 1,4160

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-60 

°C

Kinematisk viskositet vid 25°C

  NF EN 3104

2,3 

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

0,79 

hPa

Intervall för destillation vid atmosfärstryck

ISO 3405,2019

182 - 190

°C

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

ej tillämpligt

-

Förångningshastighet vid 20 °C, utan luftflöde

-

02:15

h.mn

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

26,1

Dynes/cm

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

 66

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

207

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

 0,7

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

23,6 

% (volym)

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Svavelinnehåll

  GC-MS

0

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

0

%

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

%

 

ANVÄDNINGSMETODER

 

 

 

  

komponenttvättar

maskiner för roterande korgar eller för överföring

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

tankar för nedsänkning, kallt eller under värme

ultraljudstvättar

 

 

spoltvättmaskiner

A3-maskiner

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE