český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM lösningsmedel för avfettningsmaskiner A3

 

LÖSNINGSMEDEL FÖR AVFETTNING

FÖR A3-MASKINER
VAKUUM
MED ÅTERVINNING

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIERADE ALKOHOLER

 

FLAMPUNKT VC ISO 2719

66 °C

INTERVALL FÖR DESTILLATION ISO 3405

vid omgivande atmosfärstryck

182 °C-190 °C

Analysrapport finns tillgänglig på begäran nr 21/026530
Enligt din/en 16,995
(LC, GC-FID)

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Teknisk chef    

Maskinerna för avfettning med lösningsmedlen A3 har utvecklats för att lösa de toxicitetsproblem som uppstår med klorerade CMR-klassade lösningsmedel (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska ämnen).

För att undvika hälsorisker för operatörer är de stängda. I vakuum gör de det möjligt att sänka den slutliga destillationspunkten med cirka 30 % , och möjliggör dessutom återvinning av lösningsmedel, för avfettning med rena produkter.

 

A3-lösnningsmedlen är klassde i 3 produktfamiljer.

Kolvätelösningar är H 304-klassade ”Kan vara dödliga vid förtäring och vid penetration i luftvägarna”. För det mesta har de tillsatser för att förstärka sin lösningsmedelsförmåga, med etrar av glykol (alkoholer) som själva är H315-klassade och hudirriterande enligt klass 2, och H319 orsakar allvarlig ögonirritation.

Modifierande alkoholer som inte tillhör H 304, tillhör fortfarande H 315 och H 319.

Flourer vars framtid fortfarande är oviss i enlighet med F-direktivet. Gas. (förordning EU 517/2014) som rör miljöpåverkan av fluorerade gaser med global uppvärmningspotential. Denna bestämmelse borde utvidgas ytterligare och omfattas av lagförslaget för "Ecocide” - massförstörelse av naturen

 

För att lösa hälsoriskerna kopplade till de två första produktfamiljerna, har användarna tillgång till (ofta genom uthyrning) designade förpackningar så att det inte finns någon risk för kontakt.

 

NEUTRALENE 1089 AM tillhör serien modifierade alkoholer och har tagits fram för att vara:

Det första lösningsmedlet för avfettning utan farosymbol

- Borttagning av säkerhetsförpackningar med ytterhölje

- Förstärkt lösningsförmåga, kan användas varmt men också kallt, utökad användning genom klassiska komponenttvättar för avfettning med lösningsmedel, i tankar genom nedsänkning, med roterande korgar eller genom överföring, ultraljudstankar, med piezoelektriska eller magnetostriktiva givare, 

- Hög sedimenteringsförmåga hos mineraloljor genom skillnader i densisitet.

- Utomhuslagring tillåten, utan uppsamling, uppsamlingskravet omfattas av arbetslagen, aritikel R 4412, och miljöbalken ICPE.

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE