český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe

 

PELARUT NYAHGRIS UNTUK MESIN-MESIN A3
VAKUM
DENGAN KITAR SEMULA

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

ALKOHOL YANG DIUBAH SUAI

 

TAKAT KILAT VC ISO 2719

66°C

JULAT PENYULINGAN ISO 3405

pada tekanan atmosfera

182°C - 190°C

Laporan analisis tersedia atas permintaan N°21/026530

mengikut standard DIN/EN 16.995

(LC, GC-FID)

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Pengurus teknik    

Mesin-mesin nyahgris pelarut-pelarut A3 telah dihasilkan sebagai jawapan kepada masalah-masalah ketoksikan yang dihadapi dengan pelarut-pelarut berklorin yang dikelaskan sebagai CMR (Karsinogenik, Mutagenik, Reprotoksik).

Untuk mengelakkan sebarang risiko kebersihan bagi pengendali, ia ditutup. Dalam vakum, ia boleh mengurangkan titik penyulingan akhir sekitar 30%, dan akhirnya ia boleh digunakan untuk mengitar semula pelarut-pelarut, untuk nyahgris dengan produk-produk bersih.

 

Pelarut-pelarut A3 dikelaskan dalam 3 jenis.

Hidrokarbon semuanya dikelaskan sebagai H 304 "Boleh menyebabkan maut jika tertelan atau jika ia menembusi laluan pernafasan". Kebiasaannya, ia ditambah untuk mengukuhkan kuasa pelarutnya, dengan eter glikol (Alkohol) yang sendiri dikelaskan sebagai H315 perengsa kulit kelas 2, dan H319 menyebabkan kerengsaan mata yang teruk.

Alkohol ubah suai yang bukan H 304, tetapi kekal sebagai H 315 dan H 319.

Produk terfluorinasi  yang masa depannya tidak pasti selaras dengan arahan F. Gas. (peraturan EU 517/2014) mengenai kesan alam sekitar gas terfluorinasi dengan potensi pemanasan global. Peraturan-peraturan ini boleh diperketatkan lagi dengan rang undang-undang "Ecocide"

 

Untuk menyelesaikan risiko-risiko kebersihan terkait 2 jenis pertama, pengguna-pengguna mempunyai capaian (selalunya dengan menyewa) kepada pembungkusan yang direka untuk mengelakkan sebarang risiko sentuhan.

 

NEUTRALENE 1089 AM ialah sebahagian daripada siri Alkohol ubah suai, dan telah dirumuskan untuk menjadi:

Pelarut nyahgris pertama tanpa sebarang piktogram bahaya

- Penghapusan lebihan pembungkusan keselamatan

- Kuasa pelarut yang dipertingkatkan, membolehkan kedua-dua penggunaan panas dan sejuk, memanjangkan penggunaannya kepada pancutan untuk pelarut-pelarut nyahgris pelarut klasik, bekas-bekas perendaman, dengan bakul-bakul berputar atau bertranslasi, takungan-takungan Ultrasonik dengan penjana piezoelektrik atau magnetostriktif, 

- Kuasa penyiringan tinggi untuk minyak mineral disebabkan perbezaan ketumpatan.

- Penyimpanan luar dibenarkan, tanpa penahanan. Kewajipan penahanan adalah tertakluk kepada kod buruh artikel R 4412, dan oleh kod ICPE.

 

 

Menghasilkan, melincirkan, membersihkan, melindungi,  
IBiotec
® Tec Industries®Perkhidmatan 

menawarkan rangkaian produk

khusus untuk setiap industri

 


 

Anda inginkan :

 

sampel percuma 
nasihat teknikal 
helaian data teknikal 
helaian data keselamatan

 

 

-Hubungi Kami-

 


IBiotec® Tec Industries®Perkhidmatan  

Syarikat pengeluar bahan kimia teknikal,

terima kasih atas kunjungan anda.IBiotec® Tec Industries®Perkhidmatan ada di : YOUTUBE