český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM Solvent pentru mașini de degresat A3

SOLVENT DE DEGRESARE PENTRU MAȘINI A3
SUB VID
CU RECICLARE

 

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

ALCOOLI MODIFICAȚI

 

PUNCT DE APRINDERE VC ISO 2719

66 °C

INTERVAL DE DISTILARE ISO 3405

la presiune atmosferică

182 °C și 190 °C

Raport de analiză disponibil la cererea nr. 21/026530
conform DIN / EN 16.995
( LC, GC-FID )

 

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Director tehnic   

Mașinile de degresare cu solvenți A3 au fost dezvoltate pentru a răspunde problemelor de toxicitate raportate în legătură cu solvenții clorurați clasificați drept CMR (cancerigeni, mutageni, toxici pentru reproducere).

Pentru a evita orice risc pentru sănătatea operatorilor, acestea sunt închise. Sub vid, acestea permit scăderea punctului final de distilare cu aproximativ 30% și, la final, permit reciclarea solvenților, pentru degresarea cu produse curate.

 

Solvenții A3 sunt clasificați în 3 familii.

Toate hidrocarburile sunt clasificate drept H 304 „Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii”. De cele mai multe ori, pentru a le spori puterea de solvent, acestea sunt aditivate cu glicol eteri (alcooli), care la rândul lor sunt clasificați drept H315 Iritant pentru piele clasa 2 și H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Alcoolii modificați nu sunt clasificați drept H 304, dar rămân clasificați drept H 315 și H 319.

Produsele fluorurate, al căror viitor este însă incert în conformitate cu Directiva F. Gas. (Regulamentul UE 517/2014) privind impactul asupra mediului al gazelor fluorurate cu efect de seră. Se preconizează că acest Regulament va deveni mai strict prin proiectul de lege „Ecocid”.

 

Pentru a elimina riscurile pentru sănătate legate de primele 2 familii, utilizatorii au la dispoziție (deseori prin închiriere) ambalaje concepute astfel încât să nu existe niciun risc posibil de contact cu acestea.

 

NEUTRALENE 1089 AM face parte din familia de alcooli modificați și a fost conceput pentru a fi:

Primul solvent de degresare fără nicio pictogramă de pericol

- Eliminarea ambalajelor exterioare de siguranță

- Puterea sporită, care permite utilizarea la cald, dar și la rece, extinderea utilizării în fântâni convenționale de tradiționale cu solvenți, în rezervoare prin scufundare, în coșuri rotative sau translative, în rezervoare cu ultrasunete cu generatoare piezoelectrice sau magnetostrictive; 

- Putere mare de decantare a uleiurilor minerale datorită diferenței de densitate.

- Depozitare în aer liber autorizată, fără retenție; obligația de retenție face obiectul articolului R 4412 din Codul Muncii și codului ICPE.

 

 

 

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE