český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC Neutralène 1089 AM riešiteľ A3 sans piktogram de nebezpečenstvo
Last update: 2023/07/03 11:00

Rozpúšťadlo A3

 

 

 

 

NEUTRALENE 1089 AM prvé rozpúšťadlo pre stroje A3 bez výstražného piktogramu. Môže byť tiež použitý za studena na všetkých typoch odmasťovacích strojov, otvorené. NEUTRALENE 1089 AM modifikované alkoholy. Rozpúšťadlá A3. Stroj A3. Odmasťovací stroj A3. rozpúšťadlo bez výstražného piktogramu. odmasťovacie rozpúšťadlo bez zápachu

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFIKOVANÉ ALKOHOLY

 

BOD VZPLANUTIA VC ISO 2719

66°C

ROZSAH DESTILÁCIE ISO 3405

a atmosférickým tlakom

182 °C – 190 °C

Správa o analýze je k dispozícii na požiadanie

21/026530 LC GC-FID DIN / EN 16995

 

OBLASTI POUŽITIA

Odmasťovanie akéhokoľvek organického znečistenia vrátane tukov s obsahom tuhých mazív, minerálnych alebo syntetických olejov, technologických kvapalín, mazív na tvarovanie kovov, za studena alebo za tepla. Odmasťovanie všetkých mechanických dielov pomocou RMO alebo CMO.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ
NEUTRALENE 1089 AM je extrémne výkonné rozpúšťadlo vyvinuté pre dokonalé odmasťovanie. Nepoužívajte na natretých povrchoch ani na plastoch bez predchádzajúcej skúšky kompatibility.

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálne

Priehľadné 

Farba

  Vizuálne

 Bezfarebný

Zápach

  Posúdenie čuchom

Slabý, charakteristický

-

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

 1,4160

-

Teplota tuhnutia

  ISO 3016

-60 

°C

Kinematická viskozita pri 25 °C

  NF EN 3104

2,3 

mm²/s

Index kyslosti

  EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Zvyšok po vyparení

  NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

  NF EN 13016-1

0,79 

hPa

Rozsah destilácie pri atmosférickom tlaku

ISO 3405,2019

182 - 190

°C

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

neuplatňuje sa

-

Rýchlosť vyparovania pri 20 °C a pri nulovom prietoku vzduchu

-

2 h 15

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

26,1

Dyn/cm

Korózia medeného pásika 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

  ISO 2719

 66

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

207

°C

Dolná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

 0,7

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

23,6 

% (objemové)

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah síry

  GC MS

0

%

Obsah benzénu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

  GC MS

0

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

  –

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

  Nariadenie CLP

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

  –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

  –

0

%

 

SPOSOBY POUŽÍVANIA

  

fontány s rozpúšťadlom

rotačné alebo translačné priemyselné práčky

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

nádrže na ponorenie za studena alebo za tepla

ultrazvukové vane

 

 

ostrekovacie čistiace zariadenia

sroje A3

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE