český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM Solvent pentru mașini de degresat A3
Last update: 2024/03/25 11:52

Solvent A3

 

 

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

ALCOOLI MODIFICAȚI

 

PUNCT DE APRINDERE VC ISO 2719

66 °C

INTERVAL DE DISTILARE ISO 3405

la presiune atmosferică

182 °C și 190 °C

Raport de analiză disponibil la cererea nr. 21/026530
conform DIN / EN 16.995
( LC, GC-FID )

 

DOMENII DE UTILIZARE

Degresarea la rece sau la cald a tuturor poluanților organici, a unsorilor, inclusiv a lubrifianților solizi, a uleiurilor minerale sau sintetice, a lichidelor de prelucrare, a lubrifianților pentru debitare-ștanțare. Degresarea RMO sau MCO a tuturor componentelor mecanice.

 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE
NEUTRALENE 1089 AM este un solvent extrem de puternic dezvoltat pentru operațiunile de degresare finale. Nu folosiți pe suprafețe acoperite vopsite sau pe materiale plastice fără un test de compatibilitate.

 

                             Descărcați fișa tehnică

 

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

 Vizual

Limpede 

-

Culoare

 Vizual

 Incolor

-

Miros

 Olfactiv

Ușor, caracteristic

-

Densitate la 25 °C

 NF EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Indice de refracție

 ISO 5661

 1,4160

-

Punct de îngheț

 ISO 3016

-60 

°C

Vâscozitate cinematică la 25 °C

 NF EN 3104

2,3 

mm²/s

Indice de aciditate

 EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Reziduuri după evaporare

 NF T 30-084

0

%

Presiunea vaporilor la 20 °C

 NF EN 13016-1

0,79 

hPa

Interval de distilare la presiune atmosferică

ISO 3405,2019

182 - 190

°C

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

 ASTM D 1133

nu se aplică

-

Viteză de evaporare la 20 °C, fără debit de aer

-

2h15

h.mn

Tensiune superficială la 20 °C

 ISO 6295

26,1

Dyn/cm

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

 ISO 2160

1a

Rating

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

 ISO 2719

 66

°C

Punct de autoaprindere

 ASTM E 659

207

°C

Limită inferioară de explozivitate

 NF EN 1839

 0,7

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

 NF EN 1839

23,6 

% (volum)

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

 STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Conținut de sulf

 GC MS

0

%

Conținut de benzen

 ASTM D6229

0

%

Conținut total de halogen

 GC MS

0

%

Conținut de solvenți aromatici

 -

0

%

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

 Regulamentul CLP

0

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

 -

0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

 -

0

%

 

MODURI DE UTILIZARE

 

 

 

  

fântâni cu solvenți

mașini cu coș rotativ sau translativ

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

rezervoare pentru scufundare la frig sau la cald

rezervoare cu ultrasunete

 

 

mașini de spălat prin pulverizare

mașini A3

 

 

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE