český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM Oplosmiddel voor ontvettingsmachines A3
Last update: 2024/03/25 11:52

 

Oplosmiddel A3

  

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

GEMODIFICEERDE ALCOHOLEN

 

VLAMPUNT VC ISO 2719

66°C

DISTILLATIEBEREIK ISO 3405

bij atmosferische druk

182°C - 190°C

Analyserapport beschikbaar op aanvraag nr. 21/026530
volgens DIN / EN 16.995
( LC, GC-FID )

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Koud of warm ontvetten van alle organische verontreinigingen, vetten inclusief vetten geladen met vaste smeermiddelen, minerale of synthetische oliën, bewerkingsvloeistoffen, snij- en stanssmeermiddelen. Ontvetting bij RMO of MCO van alle mechanische onderdelen.

 

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
NEUTRALENE 1089 AM is een extreem krachtig oplosmiddel dat is ontwikkeld voor ultieme ontvettingsoperaties. Niet gebruiken op geverfde gecoate oppervlakken of op kunststoffen zonder compatibiliteitstest.

 

                             Download de technische fiche

 

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

 Aspect

Helder 

-

Kleur

 Visueel

 Kleurloos

-

Geur

 Olfactorisch

Licht, kenmerkend

-

Volumemassa aan 25°C

 NF EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Brekingsindex

 ISO 5661

 1,4160

-

Vriespunt

 ISO 3016

-60 

°C

Kinematische viscositeit bij 25°C

 NF EN 3104

2,3 

mm²/s

Zuurgetal

 EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Residu na verdamping

 NF T 30-084

0

%

Dampdruk bij 20°C

 NF EN 13016-1

0,79 

hPa

Distillatiebereik bij atmosferische druk

ISO 3405,2019

182 - 190

°C

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

KB-waarde (Kauri-butanol)

 ASTM D 1133

niet van toepassing

-

Verdampingssnelheid bij 20°C, nul luchtstroom

-

2.15

h.min

Oppervlaktespanning bij 20°C

 ISO 6295

26,1

Dynes/cm

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

 ISO 2160

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN 

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

 ISO 2719

 66

°C

Zelfontbrandingspunt

 ASTM E 659

207

°C

Onderste explosiegrens

 NF EN 1839

 0,7

% (volume)

Bovenste explosiegrens

 NF EN 1839

23,6 

% (volume)

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

 NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Zwavelgehalte

 GC MS

0

%

Benzeengehalte

 ASTM D6229

0

%

Totaalgehalte halogenen

 GC MS

0

%

Gehalte aromatische oplossingen

 -

0

%

Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu

 CLP-verordening

0

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

 -

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

 -

0

%

 

GEBRUIKSMETHODEN

 

 

 

  

fonteinen met oplosmiddelen

machines met roterende of translerende mand

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

koude of warme dompeltanks

ultrasoonbakken

 

 

sproeiwasmachine

A3-machines

 

 

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE