český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
NEUTRALENE 1089 AM opløsningsmiddel til affedtningsapparater A3
Last update: 2024/03/25 11:50

Opløsningsmiddel A3

 

 

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Substitut cmr. Substitution cmr

NEUTRALENE® 1089 AM

MODIFICEREDE ALKOHOLER

 

FLAMMEPUNKT ISO 2719

66 °C

DESTILLERINGSOMRÅDE ISO 3405

ved atmosfærisk tryk

182 °C - 190 °C

Analyserapport findes på forespørgsel nr. 21/026530
I henhold til din/en 16,995
(LC, GC-FID)

 

 

ANVENDELSESOMRÅDER

Kold eller varm affedtning af al organisk forurening, fedt, herunder faste smøremidler, mineralske olier eller syntetiske olier, forarbejdningsvæsker, smøremidler til stansning-prægning. RMO- eller MCO-affedtning af alle mekaniske komponenter.

 

FORHOLDSREGLER VED BRUG
NEUTRALENE 1089 AM er et ekstremt kraftfuldt opløsningsmiddel udviklet til ultimativ affedtning. Må ikke anvendes på malede overflader eller på plast uden en kompatibilitetstest.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

 Visuel

Klar væske 

-

Farve

 Visuel

 Farveløs

-

Lugt

 Lugt

Let, karakteristisk

-

Densitet ved 25 °C

 DS/EN ISO 12185

0,901 

kg/m3

Brydningsindeks

 ISO 5661

 1,4160

-

Frysningspunkt

 ISO 3016

-60 

°C

Kinematisk viskositet ved 25 °C

 DS/EN 3104

2,3 

mm²/s

Syretal

 EN 14104

0,0

mg(KOH)/g

Rest efter fordampning

 NF T 30-084

0

%

Damptryk ved 20 °C

 DA/EN 13016-1

0,79 

hPa

Destillationsområde ved atmosfærisk tryk

ISO 3405,2019

182-190

°C

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

 ASTM D 1133

Ikke relevant

-

Fordampningshastighed ved 20 °C, ingen luftstrøm

-

2.15

timer/minutter

Overfladespænding ved 20 °C

 ISO 6295

26,1

Dyn/cm

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

 ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

 ISO 2719

 66

°C

Selvantændelsespunkt

 ASTM E 659

207

°C

Nedre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

 0,7

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

 DS/EN 1839

23,6 

% (volumen)

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

 STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Svovlindhold

 GC-MS

0

%

Benzenindhold

 ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

 GC-MS

0

%

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

 -

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

 CLP-forordningen

0

%

Indhold af stoffer med GWP

 -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

 -

0

%

 

BRUGSVEJLEDNING

 

 

 

  

dispensere til opløsningsmidler

maskiner med roterende kurve eller overførselskurve

 

solvant de nettoyage de securite, SANS PICTOGRAMME DE DANGER special encres, resines, vernis, peintures. Sans odeur. Solvant pour serigraphie, tampographie. Utilisable sur fontaines de nettoyage. Solvant degraissant, Solvant de sécurité, Solvant biodegradable, Solvant sans pictogramme, Solvant non etiquete, Degraisssant de securité, Solvant pour encres, Solvant resines, Solvant colles, Solvant degraissant industriel, Fabricant solvants industriels, Solvant nettoyant, Solvant de nettoyage, Solvant pour fontaines de nettoyage, Produit fontaine de nettoyage, Solvant peinture pour fontaines, Solvant nettoyant encre, Solvant nettoyant peinture . fabricants solvants de nettoyage. Fournisseurs solvants de nettoyage. Solvants. Solvant de securite. Solvant sans pictogramme de danger. Solvant de nettoyage sans odeur. Solvant pour serigraphie. Solvant pour tampographie. Solvant traces adhesifs. Solvant machine de lavage. Solvant pour bacs ultra sons. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres 

   

beholdere til kold eller varm neddypning

ultralydsbeholdere

 

 

vaskemaskine med sprøjtning

A3-maskiner

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE